•  
 •  
 •  
   •  
   • Hyundai kredit

    HYUNDAI FINANSIRANJE

    Kompanija Hyundai Srbija je u saradnji sa  Credit Agricole bankom obezbedila  posebne uslove finansiranja za sve kupce Hyundai vozila. Credit Agricole Srbija je lider u Evropi po pitanju “Long channel“ prodaje i servisa klijenata i u saradnji sa kompanijom Hyundai Srbija je uspesno uspostavila HYUNDAI FINANCE. Hyundai Finance (finansiranje) predstavlja kompletan servis – „one stop shopping“ za klijenta u salonu sa ciljem da se kupcima Hyundai vozila obezbedi sve na jednom mestu počevši  od prve posete salonu automobila, pa  sve do primopredaje novog vozila.

    Hyundai prodajne akcije biće podržane sa najkonkurentnijim uslovima na tržištu uz nekoliko modela finansiranja koji važe i za kupovinu polovnih vozila kod Hyundai ovlašćenih dilera:

     

    1. Standardni model auto kredita (u dinarima ili  indeksiran u EUR)
    2. Specijalni dinarski auto kredit sa fiknom kamatom
    3. Hyundai keš kredit za finansiranje 30% učešća ili depozita (u dinarima ili indeksirau EUR)
    4. Hyundai depozitni Euro indeksirani auto kredit sa 100% depozita
    5. Hyundai "Balloon" Euro indeksirani auto kredit

     

    Kod svih navedenih modela finansiranja važe sledeća kreditna pravila Credit Agricole banke:

    • Mogućnost uvođenja sadužnika u slučaju nedovoljne kreditne sposobnosti klijenta
    • Bez učešća ili sa mogućnošću finansiranja obaveznog učešća odnosno depozita*
    • Bez kasko osiguranja za iznose kredita do  10.000 EUR
    • Bez zaloge za iznose kredita do 10.000 EUR
    • Bez obaveze prenosa zarade u Credit Agricole banku**
    • Bez troška obrade zahteva kod svih keš kredita za finansiranje učešća
    • Bez troškova održavanja auto kredita
    • Bez troškova životnog osiguranja auto kredita
    • Bez troška delimične ili prevremene otplate kredita
    • Mogućnost odobrenja kredita bez broja šasije i motora
    • Mogućnost finansiranja vozila od strane jednog fizičkog lica, a da vlasnik bude drugo fizičko lice

    *kod indeksiranih € kredita kreditiranjem minimalno propisanog učešća ili depozita od 30% Hyundai  keš kreditom u RSD ili indeksiranom u Eur

    ** osim kod auto kredita indeksiranih u RSD sa prenosom zarade i fiksnom NKS

     

    Kod svih modela finansiranja potrebni dokumenti prilikom podnošenje zahtevasu lična karta i jedan popunjen i overen obrazac (osim u slučajevima preduzetnika i vlasnika preduzeća). Potrebnu dokumentacija za podnošenje kreditnog zahteva klijent može dobiti u Hyundai auto salonu ili u najbližoj filijali Credit Agricole banke.

     

    1. Standardni model auto kredita

    a) Auto kredit indeksiran u EUR i fiksnom ratom

    Iznos kredita

    Učešće

    Period kredita

    Fiksna NKS

    Trošak obrade zahteva

    Trošak prevrem. otplate

    Fakturna cena

    30%-90%

    6 – 84 meseca

    5,70%

    1,00%

    0%

    Ukoliko klijent nema mogućnosti da plati obavezno učešće od 30%, u ovom slučaju se može finansirati Hyundai keš kreditom, koji predstavlja prateći proizvod za finansiranje učešća kod indeksiranih Hyundai auto kredita.

     

    b) Auto kredit u dinarima sa prenosom zarade

    Iznos kredita

    Učešće

    Period kredita

    NKS

    Trošak obrade zahteva

    Trošak prevrem. otplate

    Fakturna cena

    0% - 90%

    6 – 84 meseca

    6,90%

    0%

    0%

     

    c) Auto kredit indeksiran u dinarima bez prenosa zarade

    Iznos kredita

    Učešće

    Period kredita

    NKS

    Trošak obrade zahteva

    Trošak prevrem. otplate

    Fakturna cena

    0% - 90%

    6 – 84 meseca

    8,90%

    0%

    0%

     

    d) Auto kredit u dinarima sa prenosom zarade i fiksnom ratom

    Iznos kredita

    Učešće

    Period kredita

    Fiksna NKS

    Trošak obrade zahteva

    Trošak prevrem. otplate

    Fakturna cena

    0% - 90%

    6 – 72 meseca

    7,90%

    0%

    0%

     

    e) Auto kredit u dinarima sa fiksnom ratom

    Iznos kredita

    Učešće

    Period kredita

    Fiksna NKS

    Trošak obrade zahteva

    Trošak prevrem. otplate

    Fakturna cena

    0% - 90%

    6 – 72 meseca

    9,90%

    0%

    0%

    Kod dinarskih kredita važno je napomenuti da obavezno učešće ili depozit nije potrebno.

     

    2. Specijalni dinarski auto kredit sa fiksnom kamatom

    Auto kredit dinarima sa prenosom zarade i fiksnom radom

    Iznos kredita

    Učešće

    Period kredita

    Fiksna NKS

    Trošak obrade zahteva

    Trošak prevrem. otplate

    Fakturna cena

    30%-90%

    6 – 36 meseci

    5,90 %

    1,00%

    0%

     

    3. Hyundai keš kredit – za finansiranje učešća ili depozita

    a) Hyundai keš kredit za finansiranje učešća indeksiran u EUR

    Iznos kredita

    Depozit

    Period kredita

    NKS

    Trošak obrade zahteva

    Trošak prevrem. otplate

    Fakturna cena

    30%-90%

    6 – 84 meseca

    6,90%

    0%

    0%

     

    b) Hyundai keš kredit za finansiranje učešća u dinarima

    Iznos kredita

    Depozit

    Period kredita

    NKS

    Trošak obrade zahteva

    Trošak prevrem.otplate

    Fakturna cena

    0%

    6 – 84 meseca

    6,90%

    0%

    0%

     

    4. Hyundai depozitni auto kredit

    Auto kredit indeksiran u EUR sa 100% depozita

    Iznos kredita

    Depozit

    Period kredita

    NKS

    Trošak obrade zahteva

    Trošak prevrem. otplate

    Fakturna cena

    100%

    6 – 84 meseca

    3,51%

    1,00%

    0%

     

    5. Hyundai "Balloon"  Euro indeksiran auto kredit

     

    Iznos kredita

    Prvo plaćanje*

    Period kredita

    NKS

    Trošak obrade zahteva

    Trošak prevrem. otplate

    Fakturna cena

    0%

    6 – 84 meseca

    3,99%

    0%

    0%

     
     
    *Sredstva namenjena za otplatu poslednje rate
   •  
   •  
   •  
 •